Meny Stäng

Om oss

Om KFUM i Härnösand

Föreningen, som startades redan 1890, är numera en av tre inom KFUM-rörelsen i Härnösand (Övriga = KFUM:s Scoutkår, KFUM Basket) och ingår i en gränsöverskridande kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan (kropp, själ, ande) och välkomnar alla i sin gemenskap. Den röda triangeln symboliserar helhetssynen. Föreningens huvudverksamhet är att driva sommarläger och Aspnäs lägergård men också att vara en samordnande och utvecklande kraft för allt KFUM-arbete i Härnösand. 

Om våra sommarläger

KFUM i Härnösand har lång erfarenhet av att ordna olika sorters lägerverksamhet. Sedan drygt 40 år äger sommarläger/kollo rum på Aspnäs lägergård (2 mil utanför stadskärnan), som föreningen äger och driver (under knappa ekonomiska villkor). Sommarkollo är en väl inarbetad och populär verksamhet, som vi hoppas kunna åstadkomma ideella såväl som ekonomiska resurser att driva vidare med ambitionen hög kvalitet och låga avgifter. Planering, administration, utbildning och uppföljning sköts helt ideellt. Senare år har ca 300 barn deltagit på lägren.